All for Joomla All for Webmasters

Podizanje kapaciteta omladinskih i studentskih glasila u APV

Projekat ”Podizanje kapaciteta omladinskih i studentskih glasila u APV” je projekat osnaživanja, mladih, članova različitih omladinskih i studentskih glasila, udruženja i neformalnih grupa koje se bave informisanjem mladih.

Ovaj projekat imao je za cilj afirmaciju značaja i rada omladinskih i studentskih glasila, kao i podizanje kapaciteta predstavnika omladinskih medija kao i dalje prenošenje stečenog znanja na širu grupu zainteresovanih korisnika što predstavlja jedan od elemenata održivosti projekata i nakon njegovog završetka.

Imajući u vidu navedeno, projekat je koncipiran tako da učini pristupačnijim značajna znanja i vešine koja će mladim novinarima i urednicima, ali i liderima i aktivistima, vršnjačkim edukatorima omogućiti veći kvalitet rada prilikom selektovanja, kreiranja i dostavljanja informacija mladima. Ovaj proces vidimo kao proces od vitalnog značaja za pravovremeno, adekvatno i kvalitetno dostavljanje informacija mladima. Informisanost mladih je osnovni preduslov za učešće, a prema svim važećim strateškim dokumentima, učešće mladih i informisanost mladih su na veoma niskom nivou, što i jeste bila osnovna motivacija za sprovođenje ovog projekta.

U okviru obrazovnog programa, realizovane su radionice i predavanja u kojima smo pokrili predviđene oblasti: Informacijsku i medijsku pismenost, Pisanje predloga projekata, finansiranje projekata, Mreža studentskih glasila i prepreke za operativno funkcionisanje medija, Кomunikaciju u timovima i uspešno prevazilaženje konflikata, Javni i medjski nastupi.

Poslednja aktivnost u okviru ovog programa jeste izrada internet platforme http://omladinskaglasila.in.rs/ koja na jednom mestu okuplja bazu infomacija o studentskim glasilima u APV. Zbog velikog interesovanja za ovu internet platformu i na zahteve pojedinih redakcija studentskih glasila, uvrstili smo i studentska i omladinska glasila iz čitave Srbije u samom startu.

Rezultate projekta ocenjujemo kao vrlo uspešnim, iako su zbog iznosa i vremenske raspoloživosti sredstava pojedine tehničke i programske aktivnosti sažete ali posebno zbog održivosti rezultata projekta vidimo mnogo veću grupu indirektnih korisnika projekta i nakon završetka istog.

Podsećamo da je Unija studentskih glasila Srbije mlada mreža studentskih medija, koji su deo omladinskog sektora, koji je u najnezavidnijem položaju i po prepoznatosti i po kapacitetu da se, u jednom nestimulativnom okruženju, izbore sa studentskim parlamentima za osnovne uslove za rad, a posebno usled nedostatka zakona o studentskom organizovanju kojim bi se ta oblast uredila, koji se ne donosi već skoro 20 godina, od kad je identifikovana potreba za istim. Unija studentskih glasila Srbije u saradnji sa Studentskom unijom Srbije je radila na izradi ovog zakona prethodne tri godine, i na kraju tog procesa se uključilo Ministarstvo prosvete da isti izvede do kraja uz koordinaciju SКONUS-a, međutim, ništa se nije dogodilo u planiranom roku (do kraja 2018.).

Projekat je podržala APV Vojvodina, Sekretarijat za omladinu i sport