All for Joomla All for Webmasters

Informacijska i medijska pismenost

Kao i svake godine do sada, Unija studentskih glasila Srbije traži partnere koji prepoznaju potrebu da se ulaže u oblast kvalitetnog i pravovremenog informisanja mladih. Ono što mi na tom polju vidimo kao naš osnovni zadatak jeste podizanje kapaciteta omladinskih i studentskih glasila odnosno njihovih redakcija da kreiraju i dostavljaju pravovremeno kvalitetne sadržaje putem svojih sredstava informisanja tj časopisa, novina, radio emisija, tv emisija i društvenih mreža.
Ove godine je naš trud po prvi put prepoznala i podržala Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade Grada Novog Sada, koja uz vrlo skromne kapacitete uspeva da iznedri pažnju i podršku ka ovakvoj inicijativi u sklopu realizacije Lokalnog akcionog plana politike za Mlade Grada Novog Sada uz učešće na raznim drugim platformama ove gradske uprave.
U okviru ovog programa, obrađivali smo teme informacijske i medijske pismenosti i skrivenih opasnosti na internetu, javnog i medijskog nastupa, govora tela, veština komunikacije i prevazilaženja konflikata. Takođe u ovogodišnji program uvrstili smo i pisanje predloga projekata i biznis planova, kao i tehnike i metode rada sa mladima i lekcije učinili dostupnim na internetu, više možete pogledati ovde.
Ove godine smo u dve grupe radili sa predstavnicima omladinskih organizacija i redakcija, koje se bave kreiranjem i distribuiranjem informatinih sadržaja za mlade.
Uz učešće pripradnika romske nacionalne manjine, planirana i obrađena znanja učinili smo dostupnim na srpskom i romskom jeziku.
Projekat je podržan od strane gradske uprave za omladinu i sport grada Novog Sada i Kancelarije za mlade.